Do’a Khatam Al-Qur’an

Do’a ini sebenarnya merupakan do’a ketika khatam Al-Qur’an, namun bisa juga diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. ^_^
Do’a Khatmil Al-Qur’an
          Ya Allah, dengan Al-Qur’an,
karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada hamba. Jadikan Al-Qur’an sebagai imam,
cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi hamba.
          Ya Allah, ingatkan hamba bila ada ayat
yang hamba lupa mengingatnya. Ajarkan pada hamba, ayat yang hamba bodoh
memahaminya. Karuniakan pada hamba kenikmatan membacanya, sepanjang waktu baik
tengah malam atau tengah hari. Jadika Al-Qur’an bagi hamba sebagai hujjah, ya
Rabbal ‘Alamin.
          Ya Allah, karuniakan kebaikan bagi
hamba dalam beragama, yang merupakan kunci kehormatan bagi hamba. Karuniakan
kebaikan kepada hamba di dunia, yang merupakan tempat hamba menjalani hidup.
Karuniakan kebaikan akhirat bagi hamba, yang merupakan tempat hamba kembali.
Jadikan kehidupan hamba senantiasa lebih baik. Jadikan kematian sebagai
kebebasan hamba dari segala keburukan.
          Ya Allah, jadikan umur terbaik hamba
di penghujungnya, jadikan amal terbaik hamba di penutupnya, jadikan hari-hari
terbaik hamba saat bertemu dengan-Mu.
          Ya Allah, hamba memohon kepadamu
kehidupan yang jembar, kematian yang normal, dan tempat kembali yang tidak
menyedihkan dan terhindar dari prahara.
          Ya Allah, hamba memohon kepada-Mu
permintaan terbaik, do’a terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal
terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, kematian terbaik. Kuatkanlah hamba,
beratkanlah timbangan kebajikan hamba, realisasikan keimanan hamba, tinggikan
derajat hamba, terima shalat hamba, ampuni dosa-dosa hamba, dan hamba memohon
surga tertinggi.
          Ya Allah, hamba memohon karunia yang
wajib Engkau berikan, ampunan yang harus Engkau karuniakan, keselamatan dari
segala dosa, ghanimah dari segala kebajikan, dan kemenangan mendapat surga,
serta keselamatan dari api neraka.

          Ya Allah, karuniakan kebaikan bagi
hamba dalam segala urusan, berikan pahala kepada kami dari segenap luka dunia
dan siksa akhirat.
          Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami
rasa takut kepada-Mu, yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat
kepada-Mu, dan anugerahkanlah ketaatan kepada-Mu yang akan menyampaikan kami ke
surga-Mu, anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami
segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami
melalui pendengaran, penglihatan, dan dalam kekuatan kami selama kami masih
hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas
orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang
memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami ada dalam urusan agama
kami. Janganlah Engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita kami terbesar dan
puncak dari ilmu kami. Jangan Engkau jadikan berkuasa atas kami, orang-orang
yang tidak mengasihi kami.
          Ya Allah, jangan pernah Engkau
tinggalkan dosa, melainkan Engkau ampuni. Tidak ada kegalauan kecuali Engkau
berikan jalan keluar, tidak ada hutang kecuali Engkau penuhi, dan tidak ada
satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi, wahai Tuhan seluruh
alam.
          Ya Rabb kami, berikan kepada kami
kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, serta jagalah kami dari api
neraka.
          Semoga salawat dan salam senantiasa
terlimpah curah kepada Nabi Muhammad, keluarga, serta para sahabat terpilih.
Aamiin….

Ade Delina Putri

Blogger, Stay at Home Mom, Bookish,

2 comments to “Do’a Khatam Al-Qur’an”

You can leave a reply or Trackback this post.
  1. muhamad miftahudin - Maret 4, 2014 Balas

    yang teks arabnya ada ga?

Leave a Reply

Your email address will not be published.